Przedszkole w Gniewie

Przedszkole w Gniewie

Nasze przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Stromej 1 w Gniewie. Jest placówką wielooddziałową z oddziałem zamiejscowym w Nicponi.

|

„Dziecko jest chodzącym cudem

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

Phil Bosmans

Pamiętajmy, że najważniejszym etapem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny. Dokonuje ono wtedy największych postępów rozwojowych, które warunkują jego przyszłe możliwości.