Dyrektor

Marlena Nica

Wicedyrektor

Sylwia Gottschalk

 

Rada Pedagogiczna

 

Nauczyciele:
1.Bobek
Wiesława
2.
Chmielecka Monika
3. Chmielecka Roma
4. Gottschalk Sylwia
5. Grucza Angelika
6. Jabłońska Danuta
7.
Kwiatkowska Jadwiga
8. Kłodda Magdalena
9. Kluk Aneta
10.
Egler Małgorzata
1
1. Kamrowska Adela
12. Marut Lucyna
                       13. Milek Agnieszka
1
4. Mykowska Natalia
1
5. Nica Marlena
1
6
. Wodzak Martyna

Rada Rodziców

 

 

 

Rodzice mają duży wpływ na podejmowane przez przedszkole działania

 

Dlatego też jednym z organów działalności

w przedszkolu jest RADA RODZICÓW.

ROK SZKOLNY 2018/2019


PRZEWODNICZĄCY                       Przemysław Dorotyn       

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO       Paulina Kossecka
SEKRETARZ                          
           Anita Czarnecka 

SKARBNIK                                        Beata Tucholska

KOMISJA REWIZYJNA              Katarzyna Galińska- Pułtorak
                                                    Justyna Zimna

CZŁONKOWIE RADY               Marta Klein
                                                   Agata Czaja
                                                   Aneta Bartoszek- Pustkowska