Dyrektor

Marlena Nica

Wicedyrektor

Sylwia Gottschalk

 

Rada Pedagogiczna

 

Nauczyciele:
1.Bobek
Wiesława
2.
Chmielecka Monika
3. Chmielecka Roma
4. Gottschalk Sylwia
5. Grucza Angelika
6. Jabłońska Danuta
7.
Kwiatkowska Jadwiga
8. Kłodda Magdalena
9. Kluk Aneta
10.
Kosieniak Justyna
1
1. Lanser Maria
12. Marut Lucyna
                       13. Milek Agnieszka
1
4. Mykowska Natalia
1
5. Nica Marlena
1
6
. Wodzak Martyna

Rada Rodziców

 

 

 

Rodzice mają duży wpływ na podejmowane przez przedszkole działania.
Dlatego też jednym z organów działających
w przedszkolu jest RADA RODZICÓW.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018


PRZEWODNICZĄCY                       Sebastian Frymarski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO       Katarzyna Zabrocka
SEKRETARZ                          
          
Paulina Kossecka
SKARBNIK                                        Beata Tucholska

KOMISJA REWIZYJNA        Anita Czarnecka
                                             
Anna Stobińska

CZŁONKOWIE RADY           Marta Klein
                                               Anna Jagodzińska-Nowak
                                               Katarzyna Galińska- Pułtorak