Naszą placówkę reprezentował   

zespół wokalno- taneczny „Słoneczka”

w składzie:

  • Marta Górska,
  • Karolina Zabrocka
  • Helena Rutkowska

Dziewczynki  w kategorii najmłodszej zajęły I miejsce.