Naszą placówkę reprezentował   

zespół wokalno- taneczny „Słoneczka”

Dziewczynki  w kategorii najmłodszej zajęły III miejsce.

                   Serdecznie gratulujemy