Uwaga!!!

Informujemy Rodziców

iż od 21 marca 2018 r. w biurze Przedszkola w Gniewie

dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do naszej placówki na rok szkolny 2018/2019.

Prosimy rodziców w dzieci zakwalifikowanych o złożenie w biurze Przedszkola oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia dziecka do naszego przedszkola od 26 marca do 28 marca 2018.

Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

Uwaga !!!

Informujemy Rodziców, że od 12.02.18 – 14.03.18 r.

TRWA  REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki na rok szkolny 2018/19

prosimy o pobranie  wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

wypełnienie i dostarczenie do naszej placówki.

Wnioski o przyjęcie dziecka będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola,

a także w biurze przedszkola od 12 lutego 2018 r.

w godz. 7.00 -15.00 (poniedziałek, środa, piątek)

 7.00 -16.00 (wtorek, czwartek)

Po zebraniu wypełnionych czytelnie wniosków nastąpi wstępna kwalifikacja do grup.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola będzie większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole zbierze się komisja kwalifikacyjna, która zadecyduje o przyjęciu dziecka lub umieszczeniu na tzw. liście rezerwowej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)

Ostateczny termin zwrotu wypełnionych wniosków upływa 14 marca 2018

                                                                                                                                                           Zapraszamy !