Uwaga !!!

Informujemy Rodziców, że od 24.02.20 – 23.03.20 r.

TRWA  REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki na rok szkolny 2020/21

prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

wypełnienie i dostarczenie do naszej placówki.

Wnioski o przyjęcie dziecka będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola,

a także w biurze przedszkola od 24 lutego 2020 r.

w godz. 7.00 -15.00 (poniedziałek, środa, piątek)

 7.00 -16.00 (wtorek, czwartek)

Po zebraniu wypełnionych czytelnie wniosków nastąpi wstępna kwalifikacja do grup.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola będzie większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole zbierze się komisja kwalifikacyjna, która zadecyduje o przyjęciu dziecka lub umieszczeniu na tzw. liście rezerwowej zgodnie

z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1148)

Ostateczny termin zwrotu wypełnionych wniosków upływa 23 marca 2020 r.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                              Marlena Nica