W trosce o poprawę bezpieczeństwa 29 września nasze przedszkolaki uczestniczyły w próbnym alarmie ewakuacyjnym. Celem takiej akcji jest przygotowanie dzieci, a także pracowników do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Przede wszystkim zachowanie spokoju, oraz szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku wzniecenia pożaru. Oczywiście wcześniej wychowawcy odbyli z dziećmi pogadanki na temat niebezpiecznych zachowań i zagrożeń. Przedszkolaki dowiedziały się jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia przedszkola. O godzinie 10.00 dzieci usłyszały sygnał, po którym niezwłocznie przystąpiono do opuszczenia sal. Zgodnie z planem ewakuacji przedszkolaki zostawiły wszystko, a nauczyciele zabrali ze sobą tylko dzienniki. Dzieci bardzo sprawnie ustawiły się na zbiórkę, a następnie parami udały się drogą ewakuacyjną na wyznaczony plac w ogrodzie przedszkola. Nad sprawnym przebiegiem całej akcji czuwali prawdziwi strażacy, którzy przybyli do przedszkola wozem strażackim. Po ćwiczeniach dzieci mogły obejrzeć samochód bojowy, oraz jego wyposażenie, między innymi: gaśnice, piły, węże, sprzęt służący do pomocy.
Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.