SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego    ,, Innowacyjny przedszkolak” odbyły się także szkolenia dla nauczycieli .  Zrealizowane zostały zajęcia o tematyce ,,Nowoczesne narzędzia TIK wykorzystywane w pracy z...
Skip to content