Projekt realizowany jest w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 764 636,09 zł, w tym dofinansowanie z UE 649 940,68 zł.

Celem projektu jest utworzenie 50 nowych, trwałych miejsc edukacji przedszkolnej i podniesienie jakości usług świadczonych przez ośrodek wychowania przedszkolnego.

Projekt dedykowany dla Przedszkola w Gniewie i skierowany do 130 dzieci w wieku przedszkolnym, 15 nauczycieli oraz 130 opiekunów prawnych.

Celem szczegółowym projektu jest utworzenie 50 miejsc wychowania przedszkolnego i stworzenie warunków do kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami /dysfunkcjami- wyrównanie szans rozwojowych, rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, pedagogizacja opiekunów prawnych.

Działania w ramach projektu:

  • dostosowanie budynku przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez wybudowanie pochylni i dostosowanie łazienki, remont oraz reorganizację dwóch sal
  • zakup placu zabaw
  • wyposażenie dwóch sal, mieszczących się w nowo wybudowanym obiekcie, będącym w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1, które zostaną użyczone na potrzeby Przedszkola w Gniewie w celu zwiększenia liczby miejsc
  • zwiększenie oferty przedszkola o zajęcia wyrównujące szanse rozwojowe (gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna); zajęcia pozwalające na zdobywanie kompetencji kluczowych (przyrodniczo-techniczne, komputerowe z elementami robotyki, taneczno-muzyczne, teatralne z elementami j. angielskiego, sztuki walki).

W celu uatrakcyjnienia zajęć placówka otrzyma nowoczesne pomoce dydaktyczne: piłki, lalki, gry, klocki, huśtawki, worki do zabaw, kostiumy teatralne, maty edukacyjne, sensoryczne, korekcyjne, dywan interaktywny, gry multimedialne, a także sprzęt IT taki jak: komputery, monitory interaktywne, kayboard, roboty.

W ramach pedagogizacji rodziców/opiekunów prawnych planuje się 13 spotkań ze specjalistami. Tematyka zajęć będzie dotyczyła m.in. współczesnych zagrożeń, problemów rozwojowych wieku przedszkolnego, kompetencji kluczowych u dzieci- jak je rozwijać, łamania stereotypów, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej polegało będzie na szkoleniu z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, włączania rodziców w proces edukacyjny. Szkolenia dla nauczycieli poprowadzą przygotowani do tego i doświadczeni specjaliści z wykorzystaniem nowoczesnych technik ICT.

Skip to content