W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego    ,, Innowacyjny przedszkolak” odbyły się także szkolenia dla nauczycieli .  Zrealizowane zostały zajęcia o tematyce ,,Nowoczesne narzędzia TIK wykorzystywane w pracy z dzieckiem w tym podstawy kodowania i programowania. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przekazał jak w formie zabawy można u dzieci w wieku przedszkolnym rozwijać umiejętność logicznego myślenia, kształtować ich wyobraźnię przestrzenną oraz wprowadzać w świat związany z programowaniem. Pozostałe szkolenia : Umiejętności poznawcze dzieci i ich wpływ na rozwój, Integracja sensoryczna i Nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi. Wszystkie te spotkanie poszerzyły wiadomości nauczycieli a także uświadomiły jak uatrakcyjniać zajęcia z dziećmi.

Skip to content