„Nabywanie sprawności fizycznej jest tylko częścią wychowania fizycznego, które jest integralną częścią wychowania w ogóle. Sprawność fizyczna nie jest wyłącznie domeną, za którą odpowiada szkoła i nauczyciele wychowania fizycznego. Jest ona wypadkową zainteresowań dzieci ich rodziców, działań szkoły oraz mentalności całego społeczeństwa”.

MEN

Przedszkolaki w naszej placówce doskonale wiedzą, że sport i ruch to zdrowie. W ramach realizacji podstawy programowej przedszkolaki mają okazję uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych. Wszystkie dzieci bardzo chętnie biorą udział w zabawach i zajęciach ruchowych. Rozwijają w ten sposób sprawność ruchową, a przy okazji hartują swój organizm. Ulubionymi zajęciami są ćwiczenia sprawnościowe, zawierające elementy rywalizacji, zabawy i zawody sportowe oraz ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia gimnastyczne stale urozmaicamy łącząc je na przykład z muzyką i nietypowymi przyborami. Wprowadzamy innowacyjne zajęcia gimnastyczno – taneczne. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w przedszkolu zaspokaja duże potrzeby ruchowe dziecka, rozwija jego sprawność użytkową i ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne, szybsze.

Skip to content