UWAGA RODZICE !!

Informujemy, iż w Przedszkolu zostały wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy wiekowe.

Listy są dostępne na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

Informację można również uzyskać w biurze przedszkola
lub telefonicznie pod numerem 58-535-22-00

Skip to content