Bardzo ważnym obszarem działalności przedszkola jest współpraca z rodzicami, która odbywa się w różnej formie min. poprzez organizowanie zajęć otwartych dla Rodziców.  Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogą porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. W drugiej połowie kwietnia bieżącego roku tematem przewodnim zajęć otwartych było PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI MATEMATYCZNEJ. Dzieci aktywnie brały udział w zabawach: słuchowych, muzyczno- ruchowych. Chętnie przeliczały , nazywały kolory, dzieliły słowa na sylaby. Wykonały również prace plastyczne. Przedszkolaki były bardzo zadowolone, że mogą pracować razem z rodzicami. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Skip to content