W poniższym linku przedstawiamy bajkę pt.,,Wojtek i maseczki”, aby w formie opowiadania przedstawić dzieciom informacje dotyczące obowiązkowego noszenia maseczek.Dodatkowo do przedstawionej bajki super kolorowanka!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mamaprzyjaciel.pl%2Fmaseczki-dla-smokow%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Um4bQIHWfI9pfdqi9rfScz_VAvC6Rvo7JtkAENHMH9HqLK5Fe1pDZmQ&h=AT2KvrMsQqWAqz-5kSzqbXc0lGwX6YMAtdfJjuoZEkt2pmuZd6CnwfRkeGlIrtJfWSZAty_Ge6JTCeoVaLLB4z_YDL1Z7IbiA_ozfp6bhPK-2YhHXO3L7za6iPs4CFlllNRr-A

Skip to content