Śnieg zasypał pola, lasy.
Dokąd lecą głodne ptaki? 
Kto je karmi po zamieci?
Kto? Wiadomo- dzieci!

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę, dokarmiajmy je!!!

Jak co roku podczas zimy prowadzimy w przedszkolu akcję dokarmiania ptaków, która poprzedzona jest cyklem zajęć z tego zakresu.Dzieci wiedzą, co ptaki powinny jeść i chętnie przynoszą do przedszkola pokarm dla skrzydlatych przyjaciół. Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na losy zwierząt. Przedszkolacy chętnie obserwują zachowania ptaków – sprawia im to wiele satysfakcji i radości, że mogą im pomóc przetrwać zimę.

Skip to content