Projekt ,,Innowacyjny przedszkolak” realizowany obecnie w naszej placówce zakłada między innymi również doposażenie przedszkola w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.  W roku szkolnym 2021/2022 z pieniędzy unijnych zakupiono już:                                                                                       

1.Plac zabaw

2.Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny w tym:

-zestaw pomocy dydaktycznych do ćwiczeń sensorycznych i korekcyjno-ruchowych,

-zestawy do zajęć tanecznych, teatralnych i przyrodniczych

3.Sprzęt elektroniczny

-monitory interaktywne i laptopy

-podłoga interaktywna do zajęć edukacyjnych i gier sprawnościowych poprawiających koordynację ruchową

-sprzęt nagłaśniający

-urządzenia wielofunkcyjne

-keyboard

roboty i tablety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Skip to content