Jan Paweł II bardzo kochał dzieci, wychodził naprzeciw ich potrzebom, stawał w ich obronie, doceniał znaczenie dzieci w ewangelizacji.

W tygodniu poprzedzającym rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II, podczas katechez we wszystkich grupach przedszkolnych obchodziliśmy Dzień Papieski, który był wyrazem naszej wdzięczności i duchowej łączności ze św. Janem Pawłem II. Hasłem przewodnim tego tygodnia były słowa „Kochamy Jana Pawła II”.  Dzieci poznały krótką historię z życia Jana Pawła II, jego drogę do świętości, odwiedziły kościół parafialny a dokładnie ołtarz z obrazem naszego Ojca Świętego, na którym złożyły kwiatki od wszystkich przedszkolaków oraz pięknie pokolorowały  portret naszego papieża.

W niedzielę , 17 października , podczas mszy św. dla dzieci,  ksiądz proboszcz Z. Rutkowski poświęcił kolorowe różańce, które przedszkolaczki otrzymały podczas zajęć religii i które stały się ich pierwszymi, jakże ważnymi pamiątkami.

Skip to content