Od 4 maja w całym kraju trwają obchody święta wszystkich strażaków.  Ochotnicy z  gniewskiej jednostki OSP zaprosili z wizytą do siebie wychowanków naszej  placówki. Kolejne grupy dzieci korzystały w dniu 7 i 8 maja z dni  otwartych jednostki i niezwykłej gościnności gospodarzy. Strażacy opowiedzieli o swojej pracy. Przedszkolaki dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych wydarzeń.

Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do środka którego dzieci mogły wejść. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków. Dzieci dowiedziały się także, do czego służy urządzenie ostrzegawcze, które pozwala szybko i sprawnie odnaleźć, nawet w gęstym dymie, poszkodowanego strażaka. Przekonały się również jak głośno może być w remizie podczas przygotowania do akcji ratunkowej. Przedszkolaki  przyszły z laurkami , kwiatami a nawet czekoladkami dla ratujących zdrowie i życie ochotników. Dodatkową atrakcją był przejazd wozem strażackim z jednostki do przedszkola, a także długopis dla każdego dziecka i opiekuna podarowany z okazji 170 rocznicy powstania OSP w Gniewie. Swoje przeżycia dzieci wyraziły po powrocie do przedszkola w formie plastycznej. Dziękujemy za pouczające i mądre słowa, które usłyszeliśmy. Będziemy się starali postępować zgodnie z usłyszanymi radami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Skip to content