Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas,  w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. W  naszym Przedszkolu odbywają  się grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz indywidualną terapię logopedyczną. Zajęcia grupowe skierowane są do wszystkich dzieci – od maluszków aż do zerówkowiczów i stanowią formę stymulacji ogólnego rozwoju mowy. Takie zajęcia mają na celu rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci. Podczas nich  szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Natomiast w indywidualnej terapii uczestniczą dzieci u których w wyniku badań przesiewowych wykryto wadę wymowy. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia, kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy,  rozwijanie słuchu dziecka, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka. Pracując nad prawidłową wymową przedszkolaki podczas terapii korzystają z różnorodnych programów komputerowych i gier logopedycznych.

Skip to content