Kolejny raz nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pt. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. W tym roku udało nam się zebrać 337,12 zł.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, za udział w akcji i uświadamianie dzieciom, że pomoc potrzebującym jest niezwykle potrzebna.

Skip to content