We wszystkich oddziałach przedszkolnych raz w tygodniu prowadzone są grupowe zabawy logopedyczne. Celem tych zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci oraz rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną. Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach, które prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć dzieci słuchają treści opowiadań logopedycznych i jednocześnie ćwiczą przed lusterkami narządy mowy. Doskonalą prawidłową artykulację poszczególnych głosek. Dmuchając na różne przedmioty np.: piórka, piłeczki, papierowe zabawki doskonalą prawidłowy tor oddechowy. Ćwiczą również funkcje słuchowe, umiejętność różnicowania dźwięków mowy, wrażliwość słuchową. Na zajęciach dzieci systematycznie wzbogacają słownictwo i wiedzę o środowisku oraz zachęcane są do aktywności słownej. Zabawy logopedyczne zwiększają możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci.

Skip to content