W dniach 8,9, 11 kwietnia odbyły się w każdej grupie zajęcia z zakresu kodowanie na dywanie. Zajęcia prowadziła Pani Anna Ziołkowska w ramach projektu „Robotyka w Gminie Gniew”. Zajęcia te,  to praca na matach do kodowania z kubeczkami, polecana do dodawania, odejmowania, powtórki kolorów w języku  angielskim, ustawiania wg rytmu, czy budowy poprzez odwzorowanie. Przedszkolaki bardzo chętnie pracowały z kolorowymi kubeczkami tworząc drogę dojścia do celu, czy ogromne „kubeczkowe” wieże . Dzieci miały też okazje układać trasę dla Ozobotów, które wprowadzały w ruch po wcześniej zaplanowanych ścieżkach. Zajęcia były cudowne, przedszkolaki z zaangażowaniem słuchały i  wykonywały  polecenia Pani Ani. Uśmiech nie schodził z twarz naszych milusińskich, które z utęsknieniem czekają na następne spotkanie już w maju.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego „Brama do cyfrowego świata”- szkolenia i warsztaty dla osób wykluczonych cyfrowo, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Rozwojem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznanego za pośrednictwem LGD „Wstęga Kociewia”

Skip to content