Dyrektor Przedszkola informuje iż zgodnie z rekomendacjami MENiS oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, podjęto szereg działań profilaktycznych w związku z zagrożeniem zachorowaniem spowodowanym koronawirusem.

Więcej informacja:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

Skip to content