DRODZY RODZICE !

Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Gniewie

w terminie od 31 marca do 07 kwietnia 2020 r.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli należy przesłać e-mailem na adres: przedszkole@vanet.pl w przypadku wątpliwości można

kontaktować się z przedszkolem pod numerem telefonu 58 535 22 00

Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona do 10 kwietnia 2020 r.

Skip to content