Muzyka jest w codziennym życiu każdego z nas, jest również naturalnym sposobem okazywania uczuć i emocji. Słuchanie jej rozwija wrażliwość.  Gra na instrumentach muzycznych ma ogromny wpływ na rozwój zdolności i osobowości dziecka. Stąd też, aby rozwijać w przedszkolakach aktywność muzyczną realizowaliśmy w zeszłym tygodniu dział tematyczny poświęcony właśnie muzyce. Dzieci zdobywały wiedzę związaną z zagadnieniami z zakresu muzyki, grały na instrumentach . Najwięcej frajdy przyniosła gra na nowo zakupionych ,,Bum, bum rurkach” oraz dzwonkach  chromatycznych. Zajęcia te przyniosły dużo radości  a zaangażowanie dzieci na pewno będzie początkiem rozwijania ukrytych talentów naszych podopiecznych.

rbt
rbt
dav
dav
Skip to content