Od 2 października 2023 roku w naszym Przedszkolu w grupie Zajączki i Skrzaty z Nicponi prowadzony był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny LOGOPEDYCZNY ALFABET autorstwa Pani Renaty Kolos Laskowskiej. Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu było dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Projekt skierowany został do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 02.10.2023 i trwać będzie do 31.05.2024r. Projekt był zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.”

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

• podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,

• usprawnianie aparatu oddechowego,

• poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,

• ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,

• rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,

• podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,

• doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

W grupie Zajączki koordynatorką Projektu była wychowawczyni Katarzyna Bańczak, natomiast w grupie Skrzaty Pani Paulina Sikora. W realizacji zadań projektowych brała również udział Pani logopeda Lucyna Marut wraz ze swoimi podopiecznymi na indywidualnych zajęciach logopedycznych oraz Pani Martyna Gedowska.

Dzieci aktywnie i z radością uczestniczą w wykonywaniu zadań projektowych, gdyż były prowadzone na zasadzie zabawy i sprawiały, że przedszkolacy z chęcią brały w nich udział.

Kończąc projekt wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy , nasze Przedszkole i Panie koordynatorki certyfikaty za udział w projekcie „ Logopedyczny Alfabet” od Pani Renaty Kolos Laskowskiej- autorki projektu.

Skip to content