Dnia 21 września ok godz. 10.00 w Przedszkolu w Gniewie przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki. Celem ćwiczeń było przygotowanie do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Zakres i przebieg działań był uzgodniony i kontrolowany przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Gniewie. Po usłyszeniu sygnału alarmowego dzieci pod opieką nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola opuściły budynek placówki wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Wszyscy udali się na miejsce zbiórki do ewakuacji w ogrodzie przedszkolnym, gdzie przebywali do zakończenia  akcji. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie i bezpiecznie z zachowaniem wszystkich procedur.

Skip to content