W dniach od 6 do 10 kwietnia przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych wystąpiły z przedstawieniem wiosennym dla pozostałych wychowanków. W tych dniach odwiedzili naszą placówkę także zaproszeni  goście- koledzy i koleżanki klas pierwszych  ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły  Podstawowej nr 2 oraz Przedszkolaki z Przedszkola Prywatnego „Bajeczna Kraina”. Dodatkowo grupa Żabki miała zaszczyt zaprezentować się  dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. Widzowie z zaciekawieniem oglądali małych artystów. Mimo tremy aktorzy poradzili sobie doskonale. Widownia z podziwem oglądała  kolegów recytujących wiersze i śpiewających piosenki. Aktorzy wystąpili z wielkim zaangażowaniem  za co zostali nagrodzeni oklaskami i słodkościami

Skip to content