Dnia 26 września 2019 r. odbyły się w przedszkolu dla najstarszych grup zajęcia informacyjno-edukacyjne w ramach projektu: ,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże”.
Leśniczy, którzy przybyli na spotkanie przedstawili działania z zakresu edukacji ekologicznej i świadomości w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody. Po projekcji zdjęć przedstawiających piękno przyrodniczych miejsc w naszym regionie (Wiosło Małe i Wiosło Duże), dzieci oglądały, rozpoznawały i nazywały maskotki przedstawiające różne rodzaje ptaków i słuchały ciekawostek na ich temat.
Przedszkolaki otrzymały kolorowanki dotyczące ochrony przyrody a na zakończenie wykonane zostało wspólne pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy panom leśniczym za przeprowadzenie ciekawych i pouczających zajęć.

Skip to content