Informujemy Rodziców

iż od 31 marca 2021 r. w Przedszkolu w Gniewie

dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki na rok szkolny 2021/2022.

    Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych, które obecnie nie uczęszczają do  Przedszkola w Gniewie o złożenie w biurze Przedszkola lub przesłanie na maila (przedszkole@vanet.pl) oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia dziecka do przedszkola od 31.03.2021 do 07.04.2021r . Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

                                                                                       Dyrektor Przedszkola: Marlena Nica 

Skip to content