„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II

Obchody świąt narodowych są okazja do rozmów o ojczyźnie. W celu przybliżenia dzieciom tematyki patriotycznej w każdej grupie wiekowej realizowane były różnorodne działania, które miały na celu rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzenie miłości i przywiązania do ziemi ojczystej. Nasze dzieci wiedzą – że są Polakami, mieszkają w Polsce, mówią polskim językiem. Znają nazwę swojego kraju i swojego miasta. We wszystkich grupach wiekowych by przybliżyć dzieciom tematykę ojczyźnianą przygotowano okolicznościowe dekoracje, wzbogacono kąciki patriotyczne. Dzieci w każdej grupie wiekowej poznawały symbole narodowe: godło, flagę, śpiewały hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Poznały baśnie i legendy polskie. Dzieci wykonywały różnorodne prace plastyczne o tematyce narodowej. Nauczycielki czytały dzieciom książki związane z dziejami Polski, dzieci oglądały albumy i prezentacje multimedialne. Wesoło i aktywnie spędzając czas przedszkolaki przeżyły wspaniałe lekcje patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego, które to na długo pozostaną w ich pamięci.

Skip to content