INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
W ZWIĄZKU Z FOTOGRAFOWANIEM WYDARZENIA
Przedszkole w Gniewie fotografuje uczestników Festynu rodzinnego w dniu 31.05.2019 r. Uczestnicy wchodzą na teren wydarzenia dobrowolnie i mogą zostać sfotografowani. Wykonujemy zdjęcia w celu promocji działań placówki oraz dokumentowania wydarzenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu[1]. Fotografie zamieszczamy na stronie www.przedszkolegniew.pl oraz na stronie Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl i w serwisie Facebook przez okres funkcjonowania serwisu. Poza wyżej wymienionymi serwisami, fotografie nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Osobie na fotografii przysługuje:
  • prawo dostępu do swojego wizerunku,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji,
  • prawo skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych lub powyższych prawach, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: korzuch@infoic.pl
[1] Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Skip to content