DRODZY RODZICE !!

Dyrektor Przedszkola w Gniewie informuje iż od 25.02.2019 do 25.03.2019 
trwa rekrutacja dziecka do przedszkola

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki na rok szkolny 2019/20

prosimy o pobranie  wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

wypełnienie i dostarczenie do naszej placówki.

Wnioski o przyjęcie dziecka będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola,

a także w biurze przedszkola od 25 lutego 2019 r.

w godz. 7.00 -15.00 (poniedziałek, środa, piątek)

 7.00 -16.00 (wtorek, czwartek)

Po zebraniu wypełnionych czytelnie wniosków nastąpi wstępna kwalifikacja do grup.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola będzie większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole zbierze się komisja kwalifikacyjna, która zadecyduje o przyjęciu dziecka lub umieszczeniu na tzw. liście rezerwowej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)

Ostateczny termin zwrotu wypełnionych wniosków upływa 25 marca 2019

                                                                                             Dyrektor Przedszkola w Gniewie

                                                                                                     Marlena Nica

Załącznik:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Gniewie

Skip to content