Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają oni okazję zapoznać się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz przekonać się , jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić. W dniach 14- 17 listopada , na zajęcia o takim charakterze zostali zaproszeni rodzice z wszystkich grup przedszkolnych. Tematyka zajęć to:  Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej. Po krótkim powitaniu przez nauczycielki oraz przedstawieniu celu zajęć wszyscy zabrali się do wytężonej pracy. Przedszkolaki niezwykle poważnie potraktowały zadania do wykonania. Dzieci wykazały się dużą aktywnością, chętnie podejmowały się różnych zadań. Pracując  w skupieniu  zaprezentowały wierszyki   oraz zaśpiewały  i ilustrowały ruchem  piosenki, których nauczyły się w przedszkolu. W kolejnej części dzieci z bliskimi im osobami wykonały prace plastyczne i plastyczno-techniczne o tematyce jesiennej, do których zostały wykorzystane materiały plastyczne i przyrodnicze. Wykonywaniu pracy plastycznej towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu. Mamy nadzieję ,że kolejne zajęcia, zaplanowane na drugie półrocze, będą się cieszyć równie licznym zainteresowaniem i przyniosą tyle samo radości.

Skip to content