Dzieci podczas grupowych zajęć logopedycznych o tematyce zimowej doskonaliły swoje umiejętności językowe. Z coraz większą precyzją wykonywały ćwiczenia narządów mowy – „ gimnastykę buzi i języka”. Dmuchając na wesołe bałwanki i śnieżynki ćwiczyły prawidłowy tor oddychania. Doskonaliły również funkcje słuchowo-ruchowe i poprawną artykulację. Zabawy ortofoniczne aktywizowały wszystkie dzieci i sprawiły naszym wychowankom wiele radości.

Skip to content