Przedszkole w Gniewie

Przedszkole w Gniewie

Nasze przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Stromej 1 w Gniewie. Jest placówką wielooddziałową z oddziałem zamiejscowym w Nicponi.

|

„Dziecko jest chodzącym cudem
jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”
Phil Bosmans

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak postępować, trochę myśleć, malować, rysować, śpiewać, tańczyć, występować, bawić się i codziennie trochę pracować.
Stwarzamy dzieciom warunki by mogły poznać siebie, swoje bliższe i dalsze otoczenie, by realizowały swój potencjał w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nauczycieli w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, oraz oligofrenopedagogów, którzy aktywnie wdrażają nowatorskie rozwiązania metodyczne i pedagogiczne.

Nauczyciele mają świadomość, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, dlatego też dużą wagę przykładają do indywidualnego podejścia do każdego dziecka, aby w pełni osiągnęło dojrzałość szkolną.

Placówka do realizacji celów i zadań posiada:

-salę zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat,
– salę gimnastyczną,
– gabinet logopedyczny,
– łazienki i szatnie dla dzieci i personelu,
– plac zabaw,
– basen z kulkami,
– pomieszczenie administracyjno – gospodarcze

Pamiętajmy, że najważniejszym etapem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny. Dokonuje ono wtedy największych postępów rozwojowych, które warunkują jego przyszłe możliwości.

Skip to content