CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa.
Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.  
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

CEL AKCJI

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
2. Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany
i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
3. Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
4. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
5. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
6. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
7. Rozbudzanie wyobraźni.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.

9. Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
10. Zaznajomienie dzieci z utworami i twórczością bajkopisarzy.
11. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
12. Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
13. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
14. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
15. Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek;
16. Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Skip to content