PROGRAM NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO KIDSMART

W ramach konkursu zorganizowanego przez Pomorski Urząd Marszałkowski oraz firmę IBM Polska Sp. z o.o., nasze przedszkole przystąpiło od maja 20014 roku do Programu Nauczania Przedszkolnego KidSmart.

Program Nauczania Przedszkolnego KidSmart IBM został stworzony, aby zrealizować dwa cele dydaktyczne oparte na technologii cyfrowej, sprzyjające wzbogacaniu informatycznych zasobów dydaktycznych a także dostępne dla placówek i dzieci, które nie miałby możliwości dotrzeć do nich samodzielnie. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia a ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu. Oprogramowanie KidSmart służy dzieciom przede wszystkim do nauki.

Misja projektu:

ˇ Umożliwienie dzieciom podejmującym edukację przedszkolną i wczesnoszkolną korzystania z programów i zasobów informatycznych, wzbogacających proces dydaktyczno poznawczy,
ˇ kształtowanie nawyku racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się komputerem oraz najnowszymi
technologiami cyfrowymi w dalszej nauce i w późniejszym życiu

Cele projektu:

ˇ przygotowywanie dzieci do wejścia w „świat cyfrowy”, do właściwego i bezpiecznego korzystania z komputera i oprogramowania edukacyjnego, dostosowanego do etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
ˇ niwelowanie barier cyfrowego rozwoju dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do technologii
informacyjno komunikacyjnych,
ˇ rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się ICT w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, udostępnianie im skutecznych środków oraz wzorcowego oprogramowania,
ˇ pobudzanie nowatorstwa i kreatywności nauczycieli w zakresie tworzenia projektów, koncepcji aplika
cji dydaktycznych opartych na technologii cyfrowej, sprzyjających wzbogacaniu informatycznych zasobów dydaktycznych.

Program KidSmart składa się z serii programów Early Learning House Series, do której zaliczają się:

ˇ Czas i przestrzeń w domku Anuli,
ˇ Matematyczny domek Milusi,
ˇ Naukowy domek Felka,
ˇ Mania główkowania, części 1
,2,3

 

Powszechnie wiadomo, iż kontakt dzieci z komputerem wywołuje wiele kontrowersji. Zapewniamy, że w naszym przedszkolu komputer jest jedynie narzędziem do poznawana, tworzenia, postrzegania, wyrabiania przez dzieci nawyków racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z najnowszych technologii.

Skip to content