WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Przedszkole w Gniewie po raz pierwszy w tym roku brało udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Na cel ten realizowany jest poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

 

Skip to content