REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

  Uwaga !!!

Informujemy Rodziców, że od 31.03.2021

w Przedszkolu w Gniewie

dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki na rok szkolny 2021/2022.

    Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych, które obecnie nie uczęszczają do  Przedszkola w Gniewie o złożenie w biurze Przedszkola lub przesłanie na maila (przedszkole@vanet.pl) oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia dziecka do przedszkola od 31.03.2021 do 07.04.2021r . Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                              Marlena Nica

Skip to content