REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

  Uwaga !!!

Informujemy Rodziców, że od 7 kwietnia 2022 w Przedszkolu w Gniewie

dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do naszej placówki na rok szkolny 2022/2023

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych, które obecnie nie uczęszczają do Przedszkola w Gniewie o złożenie

 w biurze Przedszkola lub przesłanie na maila (przedszkole@gniew.pl) oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia dziecka do przedszkola od

07.04.2022 do 14.04.2022 r.

Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

                                                                      

                                                                                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                              Marlena Nica

Skip to content