UWAGA !!! 

 Informujemy Rodziców, że od 08.04.2024 r. 

 w biurze Przedszkola w Gniewie

dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do naszej placówki na rok szkolny 2024/2025

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o złożenie w biurze przedszkola

oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia dziecka do naszego przedszkola(dotyczy tylko nowych  dzieci)

 od 8 kwietnia do 15 kwietnia 2024 roku.  

Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych 

 Potwierdzenie woli można pobrać ze strony internetowej przedszkola,  
a także w biurze przedszkola
w godz. 7:00 -15:00  (poniedziałek, środa, piątek)
7:00 -16:00 (wtorek, czwartek)

Po zebraniu wypełnionych oświadczeń nastąpi wstępna kwalifikacja do grup.

ZAPRASZAMY!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

POTWIERDZENIE WOLI
na rok szkolny 2024/2025

Skip to content