AKCJA EKOLOGICZNA- ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego systemu zbiórki zużytych baterii organizowaną przez REBA Organizację Odzysku S.A., spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. Na holu głównym znajdują się specjalny pojemnik, który po napełnieniu zużytymi bateriami ważymy i przekazujemy Organizacji Odzysku S.A. REBA.

Zbieramy zużyte baterie

Przypominamy, iż zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.
Wiek przedszkolny charakteryzujący się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka, jest najlepszym i ostatecznym terminem do wprowadzenia elementów edukacji ekologiczno – środowiskowej, która zaprocentuje w okresie dojrzałym. Poprzez udział w tej akcji pragniemy przyczynić się do zmiany w sposobie dotychczasowego myślenia i zachowania człowieka wpajając dzieciom przy współudziale Rodziców właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

PAMIĘTAJ!

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w naszym przedszkolu.

CEL AKCJI

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez dostarczenie go do punktu zbiórki baterii.

Skip to content