Ważna informacja dla rodziców dotycząca dyżuru wakacyjnego w przedszkolu

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny proszę o pilne pobranie ze strony przedszkola i wypełnienie karty zgłoszenia i oświadczenia na dyżur wakacyjny od 1 do 10 lipca i od 1 do 31 sierpnia 2020r. Podpisane przez rodziców dokumenty proszę przesłać do dnia 22 czerwca 2020r.do godz.14.00 na adres : przedszkole@vanet.pl lub przedszkolegniew@gmail.com O decyzji przyjęcia dziecka poinformujemy Państwa telefonicznie. Niezłożenie karty w wyznaczonym terminie będzie uważane za brak zainteresowania opieką wakacyjną. Informujemy ,że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną przedszkole nadal będzie działało według procedur bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.                         

Dla zainteresowanych rodziców na stronie przedszkola do pobrania i wypełnienia:                             

 karta zgłoszenia dziecka

oświadczenie rodzica

oraz do zapoznania procedura bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.

Skip to content