W związku z planowaną od 08.06.2020 r . możliwością  korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu prosimy Rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA w czasie pandemii. Rodziców, którzy wyrazili wolę uczęszczania dziecka do przedszkola prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia , które jest niezbędne w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Skip to content