Jest nam miło poinformować, że nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Edukacji Przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ,,Innowacyjny Przedszkolak”.

Całkowita wartość projektu wynosi 764 636,09 zł., w tym dofinansowanie  z UE to 649 940,68 zł.

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości świadczonych usług , podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i pedagogizacja opiekunów prawnych. Działanie w ramach projektu: dostosowanie budynku przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, remont i reorganizacja dwóch  sal ,wyposażenie dwóch sal mieszczących się w nowowybudowanym obiekcie w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 , które zostały użyczone na nasze potrzeby,zwiększenie oferty przedszkola o zajęcia wyrównujące szanse rozwojowe oraz zajęcia pozwalające na zdobywanie kompetencji kluczowych.

Skip to content