Dzieci podczas grupowych zajęć logopedycznych systematycznie doskonalą swoje umiejętności językowe. Słuchając opowiadań logopedycznych, ćwiczą motorykę narządów mowy. Korzystają przy tym z małych lusterek, które pomagają dokładnie wykonywać prezentowane przeze mnie ruchy warg i języka. Dmuchając na różne przedmioty np.: papierowe bałwanki, śnieżynki dzieci doskonalą prawidłowy tor oddychania. Nasi wychowankowie podczas zajęć ćwiczą również funkcje słuchowe, zdolność różnicowania dźwięków mowy oraz poprawną artykulację poszczególnych głosek. Zabawy ortofoniczne   zwiększają możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci.

Prowadzone w przedszkolu indywidualne zajęcia terapii logopedycznej dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu różnych metod aktywizujących, ciekawych gier, programów multimedialnych i pomocy dydaktycznych.  

Skip to content