Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną. W ramach udzielanej pomocy prowadzone są zarówno grupowe zajęcia logopedyczne jak i indywidualna terapia. W zajęciach z zakresu terapii uczestniczą dzieci u których występują zaburzenia mowy i komunikacji. Uczestnicy terapii wyłonieni są na podstawie przeprowadzonych we wrześniu badań przesiewowych. Terapia logopedyczna dostosowana jest indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Grupowe zajęcia logopedyczne

We wszystkich grupach przedszkolnych raz w tygodniu prowadzone są grupowe zajęcia logopedyczne. Mają one charakter profilaktyki logopedycznej. Zajęcia te mają na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego opanowania języka.

W ramach zajęć logopedycznych dzieci:

  • usprawniają motorykę narządów mowy
  • usprawniają prawidłowy tor oddechowy
  • rozwijają funkcje słuchowe, słuch fonemowy- różnicowanie dźwięków mowy
  • wzbogacają słownictwo, rozwijają mowę opowieściową
  • rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych
  • doskonalą prawidłową artykulację poszczególnych głosek

Dzieci podczas grupowych zajęć logopedycznych systematycznie doskonalą swoje umiejętności językowe, zwiększają możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.

Galeria zdjęć

Na poniższych zdjęciach widoczni są wychowankowie naszego przedszkola podczas indywidualnych ćwiczeń logopedycznych.

Skip to content